O nás

tomenu


Spoločnosť Santech s.r.o. bola založená v roku 1993 v Bratislave. Za oblasť našich profesionálnych aktivít sme zvolili špeciálne stavebné práce, súvisiace s opravami a rekonštrukciami stavebných konštrukcií, hlavne v oblasti inžinierskych stavieb ako vozoviek, mostov, vodohospodárskych objektov, ale aj občianskych a pamiatkových objektov. Naším cieľom je dopĺňať ponuku veľkých stavebných spoločností a aj samostatne realizovať technicky a technologicky náročné práce v oblasti modifikovaných asfaltových materiálov, diamantového rezania a vŕtania, injektážnych prác, sanácií betónových a železobetónových konštrukcií, zosilňovania stavebných konštrukcií,búrania a odstraňovania stavebných konštrukcií.

Spoločnosť Santech zamestnáva cca 30 - 40 pracovníkov, ktorí sú zaškolení na realizáciu ponúkaných prác dodávateľmi strojných zariadení a materiálov a pravidelne sa zúčastňujú školení a kurzov, či už odborných, alebo z oblasti bezpečnosti práce,požiarnej ochrany,vodičov a zdravotnej prípravy. Nezanedbateľným prínosom je  22 ročná činnosť našej spoločnosti, počas ktorej sme získali dostatok skúseností a profesionálnych znalostí v oblasti nami ponúkaných prác.

Spolupracujeme s poprednými európskymi dodávateľmi strojných zariadení a stavebnej chémie. Sme členom Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií.

IČO: 31361684
IČ DPH: SK2020315385
Banka: ČSOB a.s. č.ú. 4008479472/7500