SANTECH, s.r.o.

ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE
Stará Vajnorská 4
831 04  BRATISLAVA

Tel.: +4212 444 601 76
e-mail: santech@santech.sk

IČO: 31 361 684
IČ DPH: SK2020315385

Stredisko Košice :

SANTECH, s.r.o.
Južná trieda 119
042 46 Košice

Tel : +42155 677 13 82
+421903601701