1. Tesnenie betónových vozoviek

    – Nová vozovka utesnená modifikovanou asfaltovou zálievkou.

    – Oprava zdegradovanej starej zálievky, vyoraním starej a nahradením novou modifikovanou zálievkou.

  2. Tesnenie asfaltových vozoviek

    – Opravy divokých trhlín modifikovanou asfaltovou zálievkou.

  3. Tesnenie mostných konštrukcií, styk vozovky s odrazným pruhom, kovovými dilatáciami, odvodňovačmi a inými konštrukciami.

    – Výroba pružných asfaltových dilatácií na mostoch do 10m.