• Zhotovenie tesnenia v novej vozovke
  • Oprava degradovaného tesnenia