– styk vozovky s   odrazným pruhom a inými konštrukciami