Reprofilácie betónových konštrukcií.

Oprava poškodených betónových vozoviek letištných plôch pre rýchle zaťaženie.

Zosilňovanie stavebných konštrukcií (betón,železobetón,drevo,oceľ) uhlíkovými lamelami.

Osadzovanie rámov kanalizačných poklopov.