SANTECH – špeciálne stavebné práce

Spoločnosť Santech s.r.o. bola založená v roku 1993 v Bratislave.

Za oblasť našich profesionálnych aktivít sme zvolili špeciálne stavebné práce, súvisiace s opravami a rekonštrukciami stavebných konštrukcií, hlavne v oblasti inžinierskych stavieb ako vozoviek, mostov, vodohospodárskych objektov, ale aj občianskych a pamiatkových objektov.

Naším cieľom je dopĺňať ponuku veľkých stavebných spoločností a aj samostatne realizovať technicky a technologicky náročné práce v oblasti modifikovaných asfaltových materiálov, diamantového rezania a vŕtania, injektážnych prác, sanácií betónových a železobetónových konštrukcií, zosilňovania stavebných konštrukcií,búrania a odstraňovania stavebných konštrukcií.

Spolupracujeme s poprednými európskymi dodávateľmi strojných zariadení a stavebnej chémie. Sme členom Združenia pre sanáciu betónových konštrukcií.